Dosen Tetap PAI


No. Nama Dosen Tetap  

NIP

Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1 Prof. Dr. Syaiful Anwar, M.Pd. 196111091990031003 Sukaraja, 11 Nov 1961 Guru Besar Drs.
M.PdDr.
IAIN Suka Yogya

UPI Bandung,

UIN Sunan Kalijaga

Ilmu Pendidikan Islam
2 Prof. Dr. Jusnimar Umar, M.Pd. 195404161987032001 Sungai Puar-Bukit Tinggi,

16-Apr-54

Guru Besar Dra. M.Pd

Dr.

IAIN Raden Intan,UPI Bandung,

UPI Bandung

Pendidikan nilai (Akhlak /Tasawuf)
3 Drs.Thomas Helmi, M.Ag 195111211979021001 Muara Kuang

21 Nov 1951

Lektor Kepala

 

Drs.

M.Ag

 

IAIN Raden Intan,

IAIN Raden Intan

Ilmu Pendidikan Agama Islam
4 Drs. Ahmad, MA. 195510121986031002 Serang,

12-Okt-55

 

Lektor Kepala Drs.

M.A

IAIN Syahida Jakarta,

IAIN Suka Yogya

Aqidah dan Filsafat
5 Dr. H. Achmad Asrori, M.A 195507101985031003 Lampung Utara

10-Jul-55

 

Lektor Kepala

 

Drs.

M.A

Dr.

PAI IAIN Malang

IAIN Suka Yogya

UIN Suka Yogya

Ilmu-Ilmu Pendidikan Islam
6 Dr. Sulthan Syahril, M.A 195606111988031001 Muaradua, Baturaja

11-Jun-56

Lektor Kepala

 

Drs.

M.A

Dr.

IAIN Suka Yogya

IAIN Suka Yogya

IAIN Suka Yogya

Ilmu Pemikiran Islam
7 Dr. Syamsuri Ali, M.Ag 196111251989031003 Panjang, 25 November 1961

 

Lektor Kepala

 

Drs. M.Ag

Dr.

IAIN Suka Yogya

IAIN Imam Bonjol

IAIN Syahid Jkt

Ilmu Pemikiran Islam
8 Dr. Nilawati Tajuddin, M.Si 195508261983032002 Plaju

26-Aug-55

 

Lektor Kepala M.Si

Dr.

IAIN Raden Intan

UNPAD

UNJ

Ilmu Psikologi
9 Drs. Abdul Hamid, M.Ag 195804171986031002 Baturaja

17-Apr-58

 

Lektor Kepala

 

Drs.

M. Ag

 

IAIN Sunan Kalijaga

IAIN Raden Intan

Ilmu Pendidikan Agama Islam
10 Dr. Agus Pahrudin, M.Pd 196408051990031008 Garut

5-Aug-64

 

Lektor Kepala

 

Drs. M.Pd.

Dr.

IAIN SGD. Bandung

UPI Bandung

UPI Bandung

Ilmu Pendidikan

 

11 Drs Mukti, M.Ag 195705251980031005 Negeri Agung Liwa

25-May-57

Lektor Kepala

 

Drs.

M.Ag

 

IAIN Raden Intan

IAIN Raden Intan

 

Ilmu Pendidikan Agama Islam
12 Drs. Yahya AD, M.Pd 195909201987031003 Berak Kaltim

20-Sep-59

Lektor Kepala

 

Drs.

M. Pd

 

IAIN Sunan Kalijaga

UPI Bandung

Ilmu Bimbingan Konseling Pendidikan
13 Drs. Chairul Anwar, M.Pd. 195608101987031001 Lampung Barat,

10-Aug-56

Lektor Kepala

 

Drs.

M.Pd

UNILA,

UPI Bandung

 

Ilmu Pendidikan

 

14 Drs. H.Alinis Ilyas, M.Ag 195711151992031001 Padang

15 Nov 1957

 

Lektor Kepala

 

Drs.

M.Ag

IAIN Raden Intan

IAIN Imam Bonjol Padang

Ilmu Pendidikan Agama Islam
15 Dr. Nirva Diana, M.Pd 196408281988032002 Tanjung karang

28-Aug-64

 

Lektor Kepala

 

Dra. M.Pd

Dr.

IKIP Bandung

PPS IKIP Bandung

UPI Bandung

Media pengajaran

 

16 Dra. Eti Hadiati, M.Pd 196407111991031003 Tanjung Karang

11-Jul-64

Lektor Kepala

 

Dra.

M.Pd

 

IAIN Raden Intan

UNJ

 

Ilmu Teknologi Pendidikan
17 Dra. Yetri Hasan, M.Pd 196512151994032001 Padang

15-Dec-65

Lektor Kepala

 

Dra.

M.Pd

UNILA

Universitas Negri Padang

Evaluasi Pendidikan Islam
18 Dra. Romlah, M.Pd.I 196306121993032002 Kaliawi, Tanjung Karang

12-Jun-63

Lektor Kepala

 

Dra.

M.Pd.I

IAIN Raden Intan

IAIN Raden Intan

Ilmu Pendidikan Agama Islam
19 Dra. Istihana, M.Pd 196507041992032002 Siliragung

4-Jul-65

 

Lektor Kepala

 

Dra.

M.Pd

 

IAIN Raden Intan

UPI Bandung

 

Ilmu Pendidikan

 

20 Dr.Jamal Fahri, M.Ag 196301241991031002 Muaradua Oku

24-Jan-63

Lektor Kepala

 

Drs.

M. Ag

Dr.

IAIN Yogyakarta

UIN Jakarta

UIN Jakarta

Ilmu Pemikiran Islam
21 Drs, Imanudin, M,Pd.I 196308091994031005 Serang

9-Aug-63

 

Lektor Kepala

 

Drs.

M.Pd.I

 

IAIN Raden Intan

IAIN Raden Intan

 

Ilmu Pendidikan Agama Islam
22 Drs. Septuri, M.Ag 196409201994031002 Mutara lam Lampung Barat

20-Sep-64

Lektor Kepala

 

Drs.

M.Ag

 

IAIN Raden Intan

IAIN Raden Intan

 

Ilmu Pendidikan Agama Islam
23 Drs. Imam Syafe’I, M.Si 196502191998031002 Eko Proyo Pringsewu

19-Feb-65

 

Lektor Kepala

 

Drs.

M.Ag

 

IAIN Raden Intan Lampung

IAIN Syahida Jakarta

Ilmu Pendidikan Agama Islam
24 Drs.Zulhanan MA 196709241996031001 Kedondong

24-Sep-67

Lektor Kepala Drs.

M.A

IAIN Jakarta

STAIN Malang

Pendidikan Bahasa Arab
25 Dra. Uswatun Hasanah, M.Pd.I 196812051994032001 Pringsewu

5-Dec-68

 

Lektor Kepala

 

Dra. M.Pd.I

 

IAIN SUKA

PPs IAIN Raden Intan

Ilmu Pendidikan Agama Islam
26 Dr. Ruhban Masykur, M.Pd. 196604021996031001 Bandung, 02 April 1966 Lektor Kepala Drs.

M.Pd.

Dr.

UIN Bandung

UPI Bandung

UPI Bandung

Ilmu Pendidikan
27 Dra. Meriyati, M.Pd 196906081994032001 Tanjung karang

8-Jul-69

Lektor Kepala Dra.

M.Pd

IAIN Raden Intan

Universitas Negri Jakarta

Ilmu Teknologi Pendidikan
28 Dr. Akhmansyah M.A 197003181998031003 Pontianak

18-Mar-70

 

 

Lektor Kepala

 

S.Ag.

M.A

Dr.

UIN Jakarta

UIN Jakarta

UIN Jakarta

Ilmu Pendidikan Agama Islam
29 Dr. Wan Jamaluddin, S.Ag, M.Ag, Ph, D 197103211995031001 Tanjung karang

21-Mar-71

 

Lektor Kepala

 

S.Ag.

M.Ag Ph.D

IAIN Raden Intan Lampung

UIN Jakarta

UNI SOVIET

Ilmu Sejarah Islam
30 Dr. Siti Patimah, M.Pd 197211211998032003 Negri Sakti

21 Nov. 1972

Lektor Kepala

 

S.Ag.

M.Pd

Dr.

UIN Bandung

PPS UNILA

UPI Bandung

Ilmu Manajemen Pendidikan
31 Dr. Deden Makbuloh,M.Ag 197305032001121001 Cijulang

3-May-73

 

 

Lektor Kepala

S.Ag. M.Ag

Dr.

IAIN Bandung

IAIN Bandung

UIN Jakarta

Ilmu Pendidikan Agama Islam
32 Ahmad Bukhari Muslim. MA 196212271996031001 Tanjung Karang

27-Dec-62

Lektor

 

Lc.

M.A

 

Univ Al Azhar Mesir

Univ Al Azhar Mesir

Pendidikan Bahasa Arab
33 Drs. Haris Budiman, M.Pd 195919071988021001 Teluk Agung

7-Dec-59

Lektor

 

Drs. M.Pd STISIPOL Lampung

UNILA

Teknologi Pendidikan
34 Sa’idi, M.Ag. 196603101994031007 03 Okto-66 Lektor S.Ag.

M.Ag.

PAI IAIN Raden Intan

UIN Bandung

Materi Pembelajaran Fiqh
35 Dr.Ainal Ghani, M.Ag 197211072002121002 Batu Badak

07 Nov 1972

 

Lektor

 

S.Ag. SH.

M.Ag

Dr.

IAIN Suka Yogya

IAIN Suka Yogya

UIN Suka Yogya

Ilmu Pendidikan Agama Islam
36 Saiful Bahri, M.Pd.I 197212042007041021 Gunung Sugih Kedondong

4-Dec-72

lektor

 

S.Ag. M.Pd.I

 

IAIN Raden Intan

IAIN Raden Intan

 

Ilmu Pendidikan Agama Islam
37 Safari, M.Sos.I 197508012002121003 Bereneun, NAD

1-Aug-75

Lektor

 

S.Ag,

M. Sos.I

 

IAIN Suka Yogya

IAIN Raden Intan

IAIN Suka Yogya

Ilmu Sejarah Islam
38 Dr. Syafrimen, M.Ed. 197708072005011005 Padang,

07-08-1977

Lektor S.Ag,

M.Ed,

Dr

S1 IAIN Padang

S2 UKM Malaysia

S3 UKM Malaysia

Psikologi Pendidikan
39 Siti Zulaikha,M.Ag 197506222000032001 Solo

22 Juni 1975

Lektor

 

S.Ag.

M. Ag

 

IAIN Sunan Kalijaga

IAIN Raden Intan

Ilmu Pendidikan Agama Islam
40 Rijal Firdaus, M.Si 198209072008011010 Serang

9-Sep-82

 

Lektor

 

S.Pd.

M. Pd.

UIN Jakarta

UHAMKA Jakarta

Pendidikan

 

41 Junaidi Abdillah, M.Si 197902022009121001 Tegal

2-Feb-79

 

Asisten Ahli

 

S.Hi.

M. Si

 

IAIN Walisongo Semarang

IAIN Walisongo Semarang

Fikih/Ushul Fiqh

 

42 Ali Murtadho, M.S.I. 197907012009011014 Wates

01 Juli 1979

 

Asisten Ahli

 

S.Pd.I

M.S.I.

PAI IAIN Raden Intan

UIN Yogyakarta

Manajemen Pendidikan Islam
43 Prof. Dr. Gurisiani, S.H 194504241965041001 Baturaja

24-Apr-45

 

Guru Besar/

Lektor Kepala

SH

Dr.

Prof.

HTN

Islamic Study

 

Ilmu Hukum

 

44 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag 196010201988031005 Kota Agung

20-Oct-60

 

Guru Besar/ Lektor Kepala Drs.

M. Ag

Prof.

IAIN Raden Intan

IAIN Imam Bonjol Padang

UNJ Jakarta

Bahasa Inggris

 

45 Heni Noviarita, SE. M.Si. 196511201992032002 Tanjung Karang, 20 Nov. 1965 Lektor Kepala

 

SE

M.Si

 

Unila Lampung

UGM Yogyakarta

Ilmu Ekonomi

 

46 Dr. Nasir 196904052009011003 Barurejo, 05 April 1968 Lektor

 

 

S.Pd.

M.Pd.

Dr.

STKIP Metro

UN.Padang

UN. Jakarta

Bahasa Indonesia